Η πρόοδος των εργασιών στο Φράγμα Βαλσαμιώτης, διαπιστώθηκε κατά κοινή ομολογία σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφεία του ΟΑΔΥΚ, ανάμεσα στο Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη, την Πρ/νη της Δ/νσης Τεχνικών Μελετών και Κατασκευών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα.Αικατ.Συντίλα και τον Αναπληρωτή Γενικό Δ/ντη του ΟΑΔΥΚ κο. Μάρκου Πατρελάκη, παρουσία και άλλων υπηρεσιακών στελεχών.

Ο κ. Μαλανδράκης, αφού ανήγγειλε την κατασκευή αγωγού 3.700 μέτρων, για τη μεταφορά του νερού στο φράγμα, τόνισε την αναγκαιότητα για την άμεση εξεύρεση πόρων προκειμένου να συνδεθεί το Φράγμα με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του ΟΑΔΥΚ στο Πατελάρι.