"Η αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της αισθητικής και της νομιμότητας στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας θα σωρεύσει τεράστια προστιθέμενη αξία στην πόλη μας, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή", επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο υφυπ.Προστασίας του Πολίτη και Βουλευτής Ρεθύμνου κ.Μανώλης Όθωνας.

Παράλληλα εκφράζει την ελπίδα "να παραμεριστούν στάσεις αδιαλλαξίας, αυθαιρεσίας ή επιβολής απόψεων και να επικρατήσει πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης. Σε αντίθετη περίπτωση, η συντεταγμένη Πολιτεία με όλες τις εκφάνσεις της, και πρέπει, και μπορεί να κινηθεί αποφασιστικά στην εφαρμογή της νομιμότητας."

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση του κ.Όθωνα είναι η εξής :

"Η αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης της αισθητικής και της νομιμότητας στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας θα σωρεύσει τεράστια προστιθέμενη αξία στην πόλη μας, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Σε λίγες εβδομάδες ξεκινά η νέα τουριστική περίοδος και πρέπει να βρει τη βιτρίνα της πόλης μας πραγματικό κόσμημα και τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό, θεωρώ ότι η εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού, παρά τις επιμέρους αδυναμίες της, είναι επιτέλους επιβεβλημένη. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να κινηθούν όλοι οι φορείς (Δήμος, Λιμενικό Ταμείο, Επιχειρηματίες) για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.

Δεδομένης της ιδιαίτερα δύσκολης οικονομικής συγκυρίας πρέπει η οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι νέες προβλεπόμενες κατασκευές και το αυξημένο μίσθωμα χρήσης των χώρων, αντί παράγοντας για μια ακόμα φορά αναβολής, να μετατραπεί σε παράγοντα άμεσης εφαρμογής.

Η σημαντική μείωση από πλευράς Λιμενικού Ταμείου (της τάξεως του 50%) των τιμών μίσθωσης των χώρων για την επόμενη τριετία μπορεί ουσιαστικά να «χρηματοδοτήσει» το κόστος κατασκευής εφαρμογής της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αυτή η πρόβλεψη, που πρέπει να συνδυασθεί με τη ρύθμιση και την καταβολή των οφειλών των επιχειρήσεων στο Λιμενικό Ταμείο και την παράλληλη άρση των τελεσίδικων πρωτοκόλλων Διοικητικής Αποβολής για όσα καταστήματα αφορά, δίνει μια βιώσιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που και έχει ταλαιπωρήσει τους εμπλεκομένους, και έχει αδικήσει την εικόνα της πόλης μας.

Ελπίζω, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με αίσθημα ευθύνης να συμβάλουν, ώστε να παραμεριστούν στάσεις αδιαλλαξίας, αυθαιρεσίας ή επιβολής απόψεων και να επικρατήσει πνεύμα συνεργασίας και συνεννόησης."
Σε αντίθετη περίπτωση, η συντεταγμένη Πολιτεία με όλες τις εκφάνσεις της, και πρέπει, και μπορεί να κινηθεί αποφασιστικά στην εφαρμογή της νομιμότητας