Στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δημοτικής Βιβλιοθηκης και της παιδικής εξοχής - κατασκήνωσης Καλαθά, θα προβεί ο Δήμος Χανίων.

Ειδικότερα:

1) Για τις ανάγκες του τμήματος Βιβλιοθηκών του Δήμου Χανίων

Ο Δήμος Χανίων θα προχωρήσει στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα:

(α) ενός (1) Βιβλιοθηκονόμου και
(β) ενός (1) Μουσικοπαιδαγωγού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού οδός Κριάρη, αρ. 40 (Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος), αρμόδιος υπάλληλος κα Λυβιάκη Μαρία (28213 41674) έως και Τετάρτη 11/07/2012 (ημερομηνία παράτασης)

2) Για τις ανάγκες της «παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά»

Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, αφορά σαράντα ένα άτομα (41), με τις παρακάτω ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Συντονιστές

1

Από 17/07/12 έως01/08/12

Επιμελητές

3

Από 17/07/12 έως01/08/12

Ειδικοί Συνεργάτες - Ψυχαγωγοί

3

Από 17/07/12 έως01/08/12

Ειδικοί Συνεργάτες- Χειροτεχνίας

2

Από 17/07/12 έως01/08/12

Γυμναστές

2

Από 17/07/12 έως14/08/12

Ομαδάρχες

11

Από 17/07/12 έως01/08/12

Διαχειριστές

1

Από 17/07/12 έως14/08/12

Βοηθ. Διαχειριστές

1

Από 17/07/12 έως14/08/12

Αποθηκάριοι

1

Από 17/07/12 έως14/08/12

Γιατροί

1

Από 17/07/12 έως01/08/12

 Νοσοκόμοι

1

Από 17/07/12 έως14/08/12

Μάγειροι

1

Από 17/07/12 έως14/08/12

Βοηθ. Μαγείρων

1

Από 17/07/12 έως14/08/12

Οδηγοί

1

Από 17/07/12 έως01/08/12

Ειδικοί Τεχνίτες

1

Από 17/07/12 έως01/08/12

Εργάτες (άνδρες)

3

Από 17/07/12 έως14/08/12

 

Εργάτριες (γυναίκες)

5

Από 17/07/12 έως14/08/12

Φύλακας

1

Από 17/07/12 έως14/08/12

Ναυαγοσώστης

1

Από 20/07/12 έως 11/08/12

ΣΥΝΟΛΟ

41


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, (1ος όροφος γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού, (πληρ. Καψωμενάκη Ελένη & Κουφάκης Στέλιος, τηλ. 28213 41690), έως και την Τετάρτη 11/7/2012.

Οι αναλυτικές ανακοινώσεις βρίσκονται αναρτημένες στο Δημοτικό Κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr