Την παρέμβαση του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελου Λιβιεράτου, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» - Πράξη «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων» και να ενταχθεί το έργο της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών» σε αυτό, ζητά με επιστολή του ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Χανίων, ο Δήμος Χανίων υπέβαλε από τις 30/11/2011 μια ολοκληρωμένη και καινοτόμα πρόταση ένταξης και χρηματοδότησης στο εν λόγω πρόγραμμα, του έργου της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.655.350 €.

«Ωστόσο», προσθέτει, «από τότε έως και σήμερα έχουν μεσολαβήσει 7,5 μήνες δίχως όλο αυτό το διάστημα να έχει υπάρξει καμία ενημέρωση σε σχέση με την πρόοδο του προγράμματος, ούτε καν αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, με συνέπεια πολύτιμοι κοινοτικοί πόροι να “λιμνάζουν” σε μια περίοδο όπου υπάρχει απόλυτη ανάγκη να επιταχυνθεί η απορρόφηση τους».

Ο κ. Σκουλάκης, ζητά την άμεση παρέμβαση του κ. υπουργού, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο εν λόγω πρόγραμμα και να ενταχθεί το έργο της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών» σε αυτό, έχοντας υπόψη ότι η πρόταση του Δήμου Χανίων αφενός πληροί όλες τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και αφετέρου τα υψηλά κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν από την παρέμβαση αυτή αφού η βιοκλιματική αναβάθμισή του πάρκου θα επαναπροσδιορίσει τη χρήση του και θα συμβάλλει - εκτός από τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και - στην άρση της ανασφάλειας και της παραβατικότητας όπως και στην αύξηση της επισκεψιμότητας αυτής.