Βαθιές «ανάσες» σε επιχειρήσεις, δανειολήπτες , αλλά και το δημόσιο θα επιφέρει η απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει το επιτόκιο της στο ιστορικό χαμηλό του 0,75%.

Η νέα ενέργεια του Mario Draghi από την μια πλευρά δίνει την δυνατότητα ελάφρυνσης όσων έχουν δανειστεί, αλλά από την άλλη στηρίζει την πραγματική οικονομία.

Η απόφαση, εν πολλοίς αναμενόμενη λόγω της κατάστασης θα προσφέρει ανάσες καθώς και οι ελληνικές τράπεζες θα έχουν την δυνατότητα δανεισμού από την ΕΚΤ με χαμηλότερο επιτόκιο, ενώ την ίδια στιγμή χιλιάδες πελάτες στεγαστικών θα δουν τις μηνιαίες δόσεις τους να μειώνονται κατά τι, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η ΕΚΤ είχε χαλαρώσει και τους όρους ενεχύρων δεχόμενη και δάνεια στεγαστικών, αυτοκινήτων, ως ενέχυρων για την χρηματοδότηση ).

Και όταν η ΕΚΤ κόβει το επιτόκιο 25 μονάδες τότε αυτό σημαίνει μια ετήσια ελάφρυνση για τους δανειολήπτες που επέλεξαν τα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου.

Συνήθως, οι δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας δεν διαθέτοιυν την άνεση των δανειοληπτών των σταθερού επιτοκίου – που πληρώνουν μεγαλύτερο επιτόκιο, αλλά σταθερό για μια συγκεκριμένη περίοδο.

Πιο ευχερής θα είναι και η πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στον δανεισμών καθώς θα μειωθούν τα επιτόκια για την χρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησης τους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς ακόμη και επιχειρήσεις με μεγάλα πάγια που αυτή τη στιγμή δανείζονται με επιτόκια καταναλωτικών δανείων.

Οφέλη θα έχουν και τα δάνεια τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα επιτόκια Euribor, ενώ το overnight – για δανεισμό μιας ημέρας- με την ίδια απόφαση έφθασε στο 0, από 0,25%.


Τέλος, το δημόσιο θα /έχει οφέλη για μια σειρά δανείων που έχει συνάψει το ίδιο ή οι Δημόσιες επιχειρήσεις.