Δόθηκε η εντολή για την έναρξη του ΠΡΩΤΟΥ γενικού δολωματικού ψεκασμού για την  καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς σε όλες τις ΤΚ της ΔΕ Κουλούκωνα καθώς και στο Δήμο Ανωγείων.

Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού.

Επίσης ο εργολάβος θα πρέπει να αναρτήσει ανακοινώσεις με το αναλυτικό πρόγραμμα ψεκασμού σε κάθε ΤΚ από την προηγούμενη ημέρα ψεκασμού.

Ημερομηνία έκδοσης εντολής : 05-07-2012

Ημερομηνία έναρξης ψεκασμού : 09-07-2012

Διάρκεια ψεκασμού: Όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ημερών.

Υπενθυμίζουμε ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των ψεκασμών σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28Ο C και όταν πνέουν μεγάλης εντάσεως άνεμοι.