Τις προτάσεις της για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα παρουσιάζει η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά και τους αρμόδιους υπουργούς.

Ως άμεσα ζητήματα προτεραιότητας τίθενται η υποχρηματοδότηση και η αποεπένδυση του αγροτικού τομέα.

«Η υποχρηματοδότηση του αγροτικού τομέα», αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας, «εξαιτίας της οικονομικής αδυναμίας προμήθειας των απαραίτητων εφοδίων των αγροτών, οδηγεί σε σημαντική μείωση την αγροτική παραγωγή, αλλά και στην κατάρρευση του κλάδου της κτηνοτροφίας. Οι αγρότες έχουν βρεθεί σε δραματική κατάσταση εξαιτίας της μηδενικής απορρόφησης των επενδυτικών τους σχεδίων, ενώ σε τέλμα βρίσκεται η εξέλιξη των επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης».

Τέλος ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ ζητεί να υιοθετηθεί «η άμεση αναστολή της εφαρμογής του νόμου για τους συνεταιρισμούς και να συσταθεί Ομάδα Εργασίας, από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και από εκπροσώπους των εντός Βουλής κομμάτων, για την υιοθέτηση πολιτικών εξυγίανσης και ανάπτυξης των αγροτικών συνεταιρισμών».