Συγκεκριμένα, η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου του υπουργείου θα τιμωρείται ως κακούργημα από το πρώτο ευρώ. Θα τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως 10 ετών, ενώ αντιμέτωπος με την ίδια ποινή θα βρίσκεται και ο φορολογούμενος, αν ωφελήθηκε με αποφυγή καταβολής φόρου πάνω από 73.000 ευρώ.

Οι ποινές για τα ληξιπρόθεσμα επεκτείνονται και στα ήδη ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 37 δισ. ευρώ.

Η ποινή για το κακούργημα της λαθρεμπορίας εξομοιώνεται με την ποινή στο κακούργημα για μη απόδοση ΦΠΑ, δηλαδή θα προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 χρόνια.

Παράλληλα, αλλάζει η ρύθμιση που αφορά στη φορολογία των μερισμάτων, ώστε σύμφωνα με το υπουργείο οι μερισματούχοι ελληνικών εταιρειών να μην περιέρχονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους μερισματούχους αλλοδαπών εταιρειών.

Η πρόβλεψη για τις ζημίες των πρακτόρων του ΟΠΑΠ με τζίρο μέχρι 700.000 ευρώ, αυξάνεται από 1,5% σε 2%.

Τροποποιείται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των αμοιβών των δικηγόρων, με προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν. Δεν θα αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στην περίπτωση που έχει γίνει παρακράτηση φόρου. Κάθε Φεβρουάριο ο δικηγόρος θα υποβάλει στην εφορία κατάσταση των συμβάσεων έμμισθης εντολής που έχει συνάψει κατά το προηγούμενο έτος.

Περιορίζεται μέχρι το τέλος του έτους η ρύθμιση για το αυξημένο περιθώριο κέρδους στους λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Τέλος, η απόσυρση επεκτείνεται στα ελαφρά φορτηγά.

enet.gr