Από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι, ορίστηκε η ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Οδοντοτεχνίτη ως εξής:

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Η θεωρητική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 04-09-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Λ. Κηφισίας 39 Μαρούσι (ΕΚΕΠΥ)

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Η πρακτική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας –Εργαστήρια Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας Αγίου Σπυρίδωνα 24 Αιγάλεω στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2012.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για την συμμετοχή στις εξετάσεις των Οδοντοτεχνιτών έτους 2012 ορίζεται το χρονικό διάστημα από 14-6-2012 έως και 20-07-2012.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Ζαμπελίου 34, τηλ: 28313 43307)