Εποχικό προσωπικό θα προσλάβει ο Δήμος Αγ. Νικολάου προκειμένου να λειτουργήσει την Υπηρεσία Καθαριότητας από τον Απρίλιο έως το τέλος του έτους.

Ειδικότερα οι προσλήψεις αφορούν σε θέσεις εργασίας, εργατών, οδηγών και χειριστών.

Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια οχτώ μηνών και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο Δήμο Αγ. Νικολάου.