Διεύρυνση της φορολογικής βάσης ταυτόχρονα με τη σταδιακή μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών

Η σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου ορίου και η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα δώσουν ανάσες σε νοικοκυριά και αγορά.

Συντελεστές ΦΠΑ: Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την τρόικα θα τεθεί το θέμα της άμεσης μείωσης του ΦΠΑ που επιβάλλεται στον κλάδο της εστίασης, από το 23% στο 13%. Μια τέτοια ρύθμιση θα έχει ως συνέπεια να μειωθούν άμεσα οι τιμές σε όλα τα σερβιριζόμενα είδη (έτοιμα φαγητά, αναψυκτικά, χυμούς κ.λπ.) που καταναλώνονται σε χώρους μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες κ.λπ.) και θα βοηθήσει τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας, τον τουρισμό.

Τα επόμενα βήματα θα επιδιωχθεί να είναι η σταδιακή μείωση του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 19%, του μεσαίου από το 13% στο 9% και του χαμηλού από το 6,5% στο 5% (για το συνολικό τουριστικό πακέτο). Επίσης τα τρία κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει στη μείωση του ΦΠΑ για αγροτικά εφόδια, σπόρους, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές.

Αφορολόγητο όριο εισοδήματος: Στην προγραμματική συμφωνία που υπογράφουν τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση προβλέπεται σταδιακή αύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους με κριτήρια κοινωνικής δικαιοσύνης, ιδιαίτερα για τους μισθωτούς. Στο πλαίσιο αυτό το οικονομικό επιτελείο θα επιδιώξει στις διαπραγματεύσεις που θα έχει με την τρόικα να «περάσει» την αύξηση του αφορολογήτου από τις 5.000 ευρώ που είναι σήμερα στις 8.000 ευρώ.

Ωστόσο, από την πλευρά της τρόικας εκφράζονται σοβαρές ενστάσεις. Εναλλακτικά εξετάζεται η αύξηση του αφορολογήτου στις 8.000 ευρώ σε βάθος τριετίας, δηλαδή μέχρι το 2015. Το μέτρο αν τελικά εγκριθεί από τους δανειστές μας, θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο που θα συνοδέψει τις αποφάσεις της φορολογικής μεταρρύθμισης και θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2013.

Διεύρυνση της φορολογικής βάσης ταυτόχρονα με τη σταδιακή μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Εξετάζεται μια νέα φορολογική κλίμακα με μόνο 4 ή το πολύ 5 κλιμάκια, έναντι 9 που προβλέπει η ισχύουσα.