Με προϋπολογισμό 738.000 ευρώ εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το έργο κατασκευής νέων αγωγών ομβρίων υδάτων σε τρείς κεντρικούς δρόμους της πόλης των Χανίων. 

Πρόκειται για τις οδούς Γερασίμου Παρδάλη, Μελετίου Μεταξάκη και Ελευθερίου Βενιζέλου , όπου εκτός από την τοποθέτηση των νέων αγωγών ομβρίων υδάτων θα γίνει και πλήρης αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα.

Το έργο , αρχικά είχε προταθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή για να ενταχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Θησέας». Όμως μετά την, ουσιαστική, κατάργηση του προγράμματος, το έργο τελικά, εγκρίθηκε από τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ.Θανάση Καρούντζο για να ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 7 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε. Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

Σύμφωνα με την απόφαση του κ.Καρούντζου το έργο περιλαμβάνει «την κατασκευή αγωγών ομβρίων στις οδούς Γερασίμου Παρδάλη, Μελετίου Μεταξάκη και Ελ. Βενιζέλου, του Δήμου Χανίων, μετά των απαιτούμενων φρεατίων επισκέψεως και φρεατίων υδροσυλλογής. 

Οι αγωγοί ομβρίων θα είναι από πλαστικές σωλήνες PVC της σειράς 41 (καθώς επίσης και οι παροχές) και διαφορετικών διαμέτρων, βάσει της ισχύουσας μελέτης και των επιμέρους αναγκών. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων ομβρίων στους δρόμους Γερασίμου Παρδάλη και Μελετίου Μεταξάκη θα αποξηλωθεί και το υπόλοιπο ασφαλτικό, σε όλο το πλάτος των εν λόγω δρόμων, θα γίνει νέα οδοστρωσία με βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m. 

Στην οδό Ελ. Βενιζέλου, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου ομβρίων, θα γίνει επαναφορά του αποξηλωθέντος ασφαλτικού, φρεζάρισμα σε όλο το πλάτος του δρόμου, θα επακολουθήσει ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους και στην συνέχεια θα γίνει ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 μ. To συνολικό μήκος των αγωγών ομβρίων ανέρχεται σε 1092 μ.»

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 600.000 ευρώ ( συν ΦΠΑ 138.000 ευρώ) και μετά την ανάδειξη του αναδόχου του, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 27 μήνες, ενώ η δημοπράτηση αναμένεται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καθώς ήδη έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2011 πιστώσεις ύψους 260 χιλιάδων ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση του κ.Καρούντζου 

Flashnews.gr / Ναπολέων Σαραντίδης