Αυστηρότερες ποινές φυλάκισης για τους επίορκους εφοριακούς (φυλακή ακόμη και για δωροδοκία 1 ευρώ), επέκταση των αυστηρών ποινών και για τα υφιστάμενα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο και πιο αυστηρές κυρώσεις για υποθέσεις λαθρεμπορίας, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε μια σειρά από διορθώσεις, τροποποιήσεις που κάνει το υπουργείο Οικονομικών στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο και οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή.

Παράλληλα, μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται και διάταξη που προβλέπει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε κάθε υπουργείο προκειμένου να παρακολουθούνται οι δαπάνες τους. Πρόκειται για διάταξη κατ' εφαρμογής των δεσμεύσεων του μνημονίου στο πλαίσιο παρακολούθησης του προϋπολογισμού.

Ακόμη καταργείται η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ) και προβλέπονται ευνοϊκοί όροι για τη ρύθμιση των δανείων που έχουν πάρει οι Δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μάλιστα, ο μεγάλος αριθμός των «νομοτεχνικών βελτιώσεων» και των τροποποιήσεων προκάλεσε εκδηλώσεις έντονης δυσφορίας από τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και από την πρόεδρο Βάσω Παπανδρέου.

«Παραέχετε ξεχειλώσει την έννοια των "νομοτεχνικών βελτιώσεων". Εδώ συζητάμε τα άρθρα, ψηφίζουμε τα άρθρα κι εσείς έρχεστε και τα αλλάζετε» επέπληξε σε αυστηρό τόνο τον υφυπουργό Δ.Κουσελά.

Τελικά, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ δήλωσε πως καταψηφίζει, ενώ ο ΛΑΟΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ επιφύλαξαν πολλές κριτικές παρατηρήσεις, στηρίζοντας ο πρώτος ορισμένα από τα άρθρα και δηλώνοντας «παρών» ο δεύτερος.

Η Νέα Δημοκρατία ακριβώς λόγω των πολλών αλλαγών επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στην Ολομέλεια.

Οι αλλαγές

1. Οι ποινικές ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα θα επεκταθούν και στα ήδη ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 37 δισ. ευρώ, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτρεπτικά και ουσιαστικά και επί των ήδη ληξιπρόθεσμων χρεών.

2. Οι ποινικές ρυθμίσεις για τη μετατροπή της ποινής και την αναστολή της επεκτείνονται και στα ληξιπρόθεσμα και στις λαθρεμπορίες.

3. Αυστηροποιείται η ποινή στο κακούργημα της λαθρεμπορίας και εξομοιώνεται με την ποινή στο κακούργημα για μη απόδοση ΦΠΑ, δηλαδή και για το κακούργημα της λαθρεμπορίας θα προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 χρόνια.

4. Η παθητική δωροδοκία υπαλλήλου του υπουργείου Οικονομικών τιμωρείται ως κακούργημα από το 1 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 10 χρόνια, ενώ η ίδια ποινή επιβάλλεται αν φορολογούμενος ωφελήθηκε με αποφυγή καταβολής φόρου πάνω από 73.000 ευρώ λόγω φοροδιαφυγής.

5. Βελτιώνονται οι ρυθμίσεις στο φόρο που πληρώνεται για τα μερίσματα, ώστε οι μερισματούχοι ελληνικών εταιρειών να μην περιέρχονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους μερισματούχους αλλοδαπών εταιρειών.

6. Αυξάνεται η πρόβλεψη για τις ζημίες των πρακτόρων Ο.Π.Α.Π. με τζίρο μέχρι 700.000 ευρώ, από 1,5% σε 2%.

7. Τροποποιείται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των αμοιβών των δικηγόρων, με προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν, τον οποίο αποδίδουν οι ίδιοι στις Δ.Ο.Υ.

Δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στην περίπτωση που ενεργείται παρακράτηση φόρου. Το Φεβρουάριο κάθε έτους ο δικηγόρος υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. κατάσταση των συμβάσεων έμμισθης εντολής που έχει συνάψει κατά το προηγούμενο έτος.

8. Επεκτείνεται το μέτρο της απόσυρσης και στα ελαφρά φορτηγά.

9. Η ρύθμιση για αυξημένο περιθώριο κέρδους στους λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους καπνοβιομηχανικών προϊόντων - που τους είχε δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών - περιορίζεται μέχρι το τέλος του έτους.

in.gr