Στο 1,3% διαμορφώθηκε τον Ιούνιο ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση από 1,4% τον Μάιο.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή από τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Ιουνίου 2012, προς τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2011, προκύπτει αύξηση 1,3%, έναντι αύξησης 3,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούνιο 2012, σε σύγκριση με τον Μάιο 2012, παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2011 – Ιουνίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2010 – Ιουνίου 2011, παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 4,7%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

 

in.gr