Ολοκληρώνονται αύριο Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 οι εγγραφές στο «Κοινωνικό Φροντιστήριο» για μαθητές Α’, Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου - που θα λειτουργήσει ο Δήμος Χανίων με τη συνεργασία της Ένωσης Ιδιοκτητών Καθηγητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων, με σκοπό την μαθησιακή υποστήριξη των αδύναμων μαθητών που αντιμετωπίζουν κοινωνικο – οικονομικά προβλήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να να καταθέτουν έως και αύριο, ελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων (οι αιτήσεις υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του δήμου: www.chania.gr και στο email: [email protected]).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ.: 2821341691, 2821341694, 2821341692

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι:

1. Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση .
2.Φωτοτυπία Αστ.Ταυτότητας κηδεμόνα
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, με θεώρηση της Εφορίας και αντίγραφο Ε9
5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για κάθε μέλος της οικογένειας που δεν εργάζεται.
6. Γνωμάτευση από δημόσιο φορέα – Νοσοκομείο ή απόκομμα καταβολής επιδομάτων.
7. Έκθεση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνική Λειτουργό της Υπηρεσίας