Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κρατικά ελεγχόμενων τραπεζών, της Αγροτικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ζητά η τρόικα από την κυβέρνηση.

 Τα δύο πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα 7 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μόνον εάν κριθούν βιώσιμα, κάτι που θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από τις αποφάσεις της κυβέρνησης και των εποπτικών αρχών.

Οι τελικές λύσεις για τις δύο κρατικές τράπεζες θα πρέπει να έχουν εξευρεθεί έως το τέλος Αυγούστου, αφενός γιατί το ζητάει η τρόικα, αφετέρου, διότι εκπνέει το χρονικό περιθώριο στο οποίο θα πρέπει να δημοσιεύσουν τους ισολογισμούς τους, που αφορούν την οικονομική χρήση του 2011.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2011 θα αποκαλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες των πιστωτικών ιδρυμάτων και θα σηματοδοτήσει εξελίξεις.

Στις εξεταζόμενες προσεγγίσεις για την Αγροτική Τράπεζα περιλαμβάνονται ο διαχωρισμός σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, με ανακεφαλαιοποίηση της «καλής» από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και η απορρόφησή της από κάποια άλλη μεγάλη τράπεζα είτε πριν είτε μετά από την επανακεφαλαιοποίησή της.

Η κυβέρνηση συνεργασίας είναι αρνητική στην εκκαθάριση του πιστωτικού ιδρύματος, κάτι που δεν συζητά.

Για το Ταχυδρομικό Ταμιευτηρίου η κυβέρνηση εξετάζει την απορρόφησή του από την Εθνική Τράπεζα, σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μεγάλος τραπεζικός Όμιλος στον οποίο το Δημόσιο θα διαθέτει ισχυρή παρουσία.

Σημειώνεται πως το Δημόσιο κατέχει το 97% της Αγροτικής Τράπεζας και το 44,5% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 

in.gr