Αίτηση, με την οποία ζητά να κηρυχθεί σε καθεστώς πτώχευσης η εταιρεία που εκδίδει την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, κατέθεσε στο Πρωτοδικείο η Alpha Bank.

Η αιτούσα -μία από τις πιστώτριες της Χ.Κ.Τεγόπουλος- επικαλείται στην αίτησή της την πρόσφατη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα της εκδότριας εταιρείας για υπαγωγή στο άρθρος 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Όπως αναφέρει στο blog του ο εκπρόσωπος των συντακτών της Ελευθεροτυπίας, αίτηση πτώχευσης της ΧΚ Τεγόπουλος κατέθεσε και η εταιρεία «EWORX ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις 28/6.

Η αίτηση θα συζητηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2012. Επίσης η ίδια εταιρεία κατέθεσε και αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων.

Στην αίτηση πτώχευση η εταιρεία ΕWORX αναφέρει μεταξύ άλλων οτι «η ΧΚΤ βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση παύσης των πληρωμών της, αφού λόγω της προδήλου έλλειψης χρηματικών μέσων (ρευστότητας), έχει περιέλεθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία, να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές , εμπορικού χαρακτήρα, υποχρεώσεις της».

Η ΕWORX διεκδικεί από την ΧΚΤ περίπου 47.000 ευρώ.

 

in.gr