Με το ΟΤΕ Business Cloud ο ΟΤΕ εμπλουτίζει το portfolio των τεχνολογικά προηγμένων υπηρεσιών του στο πλαίσιο της νέας εποχής προγραμμάτων του για επιχειρήσεις. Στις υφιστάμενες συναφείς υπηρεσίες, που παρέχει επιτυχημένα εδώ και χρόνια, έρχονται να προστεθούν νέες, συνθέτοντας με τον τρόπο αυτό μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη Cloud λύση για τις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Το νέο OTE Business Cloud, ταυτόχρονα με τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες Data Center & Internet Presence, εισάγει νέες που αφορούν κυρίως σε:

• Infrastructure-as-a-service: Υπηρεσίες Παροχής Υπολογιστικής Ισχύος, όπως cloud servers & virtual servers.
• Communication-as-a-service: Υπηρεσίες Παροχής Υποδομών Συνεργασίας, όπως e-mail & collaboration solutions.

Με τις νέες υπηρεσίες του ΟΤΕ Business Cloud, η επιχείρηση ελαχιστοποιεί παραδοσιακά υψηλά κόστη κτήσης και συντήρησης της υλικοτεχνικής υποδομής (software / hardware), ενώ παράλληλα διασφαλίζει σε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και με συγκεκριμένα επίπεδα ποιότητας παροχής υπηρεσίας (SLA) τη συνήθως ακριβή υψηλή διαθεσιμότητα. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες γίνεται εύκολα από παντού, με χαρακτηριστικά υψηλής ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας. Η εμπορική διάθεση της υπηρεσίας βασίζεται σε μηνιαία χρέωση χρήσης (pay as a service) χωρίς να απαιτείται κάποια εγκατάσταση ή αγορά εξοπλισμού.

O ΟΤΕ, συνδυάζοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες δικτύωσης με υψηλές ταχύτητες, και ολοκληρωμένες λύσεις Cloud, αποτελεί αναμφισβήτητα μοναδικό One-Stop-Shop συνεργάτη.

Οι Cloud υπηρεσίες του ΟΤΕ στηρίζονται σε υποδομές που βρίσκονται εντός Ελλάδος, ενώ η διαθεσιμότητα και η τεχνική υποστήριξη τους παρέχεται σε 24ωρη βάση, ολόκληρη την εβδομάδα (24Χ7). Τέλος, τα οφέλη της χρήσης των υπηρεσιών του ΟΤΕ Business Cloud είναι ορατά στην πράξη από επιχειρήσεις που τις έχουν ήδη υιοθετήσει και δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Τηλεπικοινωνιακό Σύμβουλο ΟΤΕ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.otebusiness.gr ή καλέστε δωρεάν το 13818 OTE Business Customer Service.