Στο αέρα βρίσκεται το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και οι επιχορηγήσεις των επενδυτικών σχεδίων που αυτό χρηματοδοτεί, καθώς στο πρώτο εξάμηνο του έτους έχει εκταμιευθεί μόλις το 28% του συνολικού προγράμματος.

 Σημειώνεται πως στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Μάιου 2012 έπρεπε κανονικά να έχουν εκταμιευθεί 3,6 δισ. ευρώ, δηλαδή το 50% του συνόλου των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που ανέρχονται εφέτος σε 7,3 δισ. ευρώ. Ωστόσο, τις πρώτες 180 ημέρες του έτους εκταμιεύθηκαν μόλις 2 δισ. ευρώ, δηλαδή 333 εκατ. ευρώ ανά μήνα, όταν κανονικά έπρεπε να εκταμιεύονται σε μηναία βάση 547 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον επενδυτικό νόμο να αναζητούν τα χρήματα που τους οφείλει το κράτος και η αγορά να έχει ξεμείνει από ρευστότητα.

Σημειώνεται πως το υπουργείο Ανάπτυξης μέχρι πρόσφατα δεν εξέδιδε τις αποφάσεις κατανομής πίστωσης για έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ (4,2 δισ. ευρώ), ώστε να τηρούνται τα εγκεκριμένα όρια πιστώσεων των φορέων για τα έργα που χρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια. Κάτι που η νέα ηγεσία του υπουργείου διαβεβαιώνει πως θα γίνεται πλέον κανονικά.

 

in.gr