Τη στήριξη των Ο.Τ.Α προκειμένου να συμβάλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της κρίσης και στην προώθηση της ανάπτυξης αφενός και αφετέρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στην κεντρική Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση ζήτησε το Δ.Σ της Κ.Ε.Δ.Ε από τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Αντώνη Μανιτάκη κατά την διάρκεια των σημερινών συναντήσεων.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην ατζέντα προς την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών η ΚΕΔΕ έθεσε επί τάπητος τα επείγοντα ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης όπως τον άμεσο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου ή έργου – μέσω ΑΣΕΠ - στους δήμους και στα Νομικά τους Πρόσωπα που αφορούν κυρίως σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, καθαριότητα σχολικών μονάδων και γενικότερα τις κοινωνικές δομές των δήμων, είναι επίσης ζήτημα υψίστης προτεραιότητας για τους δήμους.

Η ΚΕΔΕ ζητά να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία προγραμματισμού και έγκρισής τους ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά την έναρξη λειτουργίας των δομών αυτών το Σεπτέμβριο.
Eπίσης όπως ανακοινώθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανίδης θα παραβρεθεί στη συνεδρίαση του ΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ε που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Ιουλίου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ

Κατά τη συνάντηση των Δημάρχων με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη, τονίστηκε ότι είναι απολύτως αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνεργασία - και σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση – με τις ομάδες έργου για τη διοικητική αναδιάρθρωση του υπουργείου.

Χωρίς τη συνεργασία αυτή, είναι αδύνατος ο συντονισμός του σχεδιασμού και της εφαρμογής των διοικητικών μεταρρυθμίσεων Κεντρικής Δημόσιας – Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων και προώθησης της στρατηγικής επιλογής της Κυβέρνησης για επιτελικό και οργανωμένο κράτος.

Το δεύτερο θέμα που τέθηκε και στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αφορούσε στον προγραμματισμό προσλήψεων στους δήμους και στα νομικά τους πρόσωπα.