Από τον Εμπορικό Σύλλογο Ιεράπετρας γίνεται η παρακάτω ανακοίνωση προς του εμπόρους της Ιεράπετρας σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ.

«Αγαπητοί συνάδελφοι

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα από τα ζητήματα αμέσου προτεραιότητας που προέβαλλε ο Εμπορικός Σύλλογος Ιεράπετρας προς την ΕΣΗΕΕ ήταν και η καθιέρωση νέας πάγιας και διαρκούς ρύθμισης για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται προς το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ.

Η νομοθετική μιας τέτοιας ρύθμισης θα αποτελέσει την δικλείδα ασφαλείας για κάθε χειμαζόμενη εμπορική ρύθμιση που πλήττεται βαριά από την οικονομική κρίση όσο και για τη διασφάλιση των εσόδων των ασφαλιστικών οργανισμών σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο.

Το Υπουργείο Εργασίας λαμβάνοντας υπόψη του ότι 445.000 ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δεν έχουν ιατρική περίθαλψη αλλά ούτε ασφαλιστική ενημερότητα θα λάβει σοβαρά υπόψη του τις προτάσεις όλων των εμπορικών συλλόγων της χώρας και θα παρουσιάσει μια ρύθμιση η οποία πιστεύουμε θα μπορεί να ανταποκριθεί κάθε ασφαλισμένος για τον ΟΑΕΕ αλλά και κάθε εργοδότης στο ΙΚΑ.

Για κάθε άλλη ενημέρωση σχετικά με το παρόν θέμα αλλά και για οποιαδήποτε άλλη σοβαρή εξέλιξη σε ότι αφορά τον μικρομεσαίο έμπορο ο Σύλλογος μας θα είναι παρών στην οποιαδήποτε εξέλιξη αλλά και στην έγκαιρη ενημέρωση των μελών του.»