Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ιταλίας κατά δύο βαθμίδες, από Α3 σε Baa2, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody΄s, διατηρώντας τις αρνητικές προοπτικές.

Ο οίκος εκτιμά ότι «η Ιταλία είναι πιο πιθανό να βιώσει μια απότομη αύξηση του κόστους χρηματοδότησης ή να χάσει την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων, λόγω της εύθραυστης εμπιστοσύνης των αγορών και του κινδύνου ''μόλυνσης'' από την Ελλάδα και την Ισπανία».

Σύμφωνα με τη Moody΄s, οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές της Ιταλίας έχουν επιδεινωθεί, ενώ συνθήκες όπως η αύξηση της ανεργίας, εμποδίζουν την χώρα να εκπληρώσει τους στόχους της για μείωση των ελλειμμάτων που δημιουργούν τον κίνδυνο η χώρα να μην μπορεί πλέον να «τύχει χρηματοδότησης από τις χρηματοπιστωτικές αγορές».

 

protothema.gr