Μετά την αναχώρησή της από την Κύπρο η αποστολή του ΔΝΤ επεξεργάζεται και αναλύει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που συνέλεξε στην Λευκωσία.

Παράλληλα από την έδρα του ΔΝΤ συνεχίζονται οι συζητήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους και τις κυπριακές Αρχές για το ύψος της χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα.

Το τελικό ποσό θα προσδιορισθεί στις 22 Ιουλίου οπότε η αποστολή θα επιστρέψει στην Κύπρο για να συνεχίσει το έργο της.

Ενδιάμεσα δεν θα υπάρξει καμία έκθεση αξιολόγησης για την Κύπρο, καθώς πάντοτε οι εκθέσεις εκδίδονται στο τέλος της περιόδου επιθεώρησης και μετά τις αποφάσεις τους Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

Πάντως το ΔΝΤ θεωρεί πως για να οριστικοποιηθεί το ποσό της στήριξης προϋπόθεση είναι να προχωρήσουν οι αναγκαίες διαδικασίες για την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.

Τέλος, το ΔΝΤ δεν θεωρεί πως οι κυπριακές πρωτοβουλίες για δανεισμό και από τη Ρωσία δημιουργούν κάποια εμπλοκή στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Κύπρου, καθώς το ζήτημα είναι κάτι που αφορά στους δανειστές της χώρας.

 

in.gr