Ο διπλωμάτης καριέρας, Πέτρος Παναγιωτόπουλος, πληρεξούσιος Υπουργός Β, του Υπουργείου Εξωτερικών, αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ), με απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού Εξωτερικών, Δημήτρη Δόλλη.