Τη μείωση των λειτουργικών εξόδων της Βουλής εξετάζει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, ο οποίος επιδιώκει και αλλαγές στη λειτουργία της.

Όπως διευκρινίζουν συνεργάτες του, πρόκειται για προτάσεις, οι οποίες θα συζητηθούν με τα κόμματα και οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν αρμοδίως.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, η Βουλή θα ανοίξει με Ολομέλεια και στη συνέχεια θα λειτουργήσει σε θερινά τμήματα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για περαιτέρω μειώσεις στα λειτουργικά κόστη του Κοινοβουλίου- και χωρίς αυτό να έχει τεκμηριωθεί και πρακτικά και αποτυπωθεί κοστολογικά, καθόσον είναι προϊόν διαβούλευσης- ο κ. Μεϊμαράκης εισηγείται την κατάργηση της μονάδας εργασιακού αθλητισμού και περικοπές στη χαρτική ύλη, ενώ θα επιδιώξει την εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μεταξύ άλλων.

Αναφορικά με τις λειτουργικές αλλαγές της Βουλής, θα θέσει προς διαβούλευση τα εξής θέματα:

Σύσταση Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των νομοσχεδίων, που ψηφίζονται από τη Βουλή. Το έργο της Επιτροπής θα είναι ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των νόμων και η έκδοση σχετικού πορίσματος ανά δίμηνο. Στην Επιτροπή, θα δοθεί αρμοδιότητα να ζητεί από τους υπουργούς εξηγήσεις, εφόσον δεν εφαρμόζονται οι νόμοι.

Επαναφορά του κτιρίου της παλαιάς Βουλής- το οποίο ανήκει στο υπουργείο Πολιτισμού- στη δικαιοδοσία της Βουλής αλλά και συγχώνευση με το Ίδρυμα της Βουλής, υπό ενιαία διοίκηση.

Μεταφορά του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις Επιτροπές (αναφορές και ερωτήσεις), με συμμετοχή του αρμόδιου υπουργού και δυνατότητα παρέμβασης και σε άλλους βουλευτές, πλην του ερωτώντος.

Καθιέρωση απογευματινών συνεδριάσεων στην Ολομέλεια, τη Δευτέρα, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Παρασκευή, η συνεδρίαση της Ολομέλειας προτείνεται να είναι το πρωί.

 

in.gr