Το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δήμου Χανίων κατέθεσε, σήμερα Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012, αίτημα επαναφοράς του θέματος των αυξήσεων των δημοτικών τελών καθώς και των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το αίτημα επαναφοράς του θέματος στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο υπογράφουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης του Δήμου Χανίων.