Λίγες είναι οι επιλογές που έχουν απομείνει στην Ελλάδα, στις προσπάθειές της να αποπληρώσει δύο ομόλογα, αξίας 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, που λήγουν στις 20 Αυγούστου.

Τα παραπάνω αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο δύο αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω ομόλογα κατέχονται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ελλάδα έχει 3 επιλογές:
Η πρώτη επιλογή είναι να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα μέσω έκδοσης εντόκων γραμματίων, καθώς η χώρα μας εξακολουθεί να έχει πρόσβαση στις αγορές βραχυπρόθεσμου χρέους, με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να έχει προγραμματίσει την επόμενη δημοπρασία για την ερχόμενη Τρίτη, 17 Ιουλίου.

Μία δεύτερη λύση, συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, θα ήταν η μετάθεση της εξόφλησης των ομολόγων κατά ένα μήνα από την ΕΚΤ, γεγονός που θα έδινε μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο στις ελληνικές αρχές.

Η τελευταία ε λύση, σύμφωνα με τις πηγές του διεθνούς πρακτορείου, θα ήταν κάποια απροσδιόριστη μορφή ενδιάμεσης χρηματοδότησης (bridge financing), χωρίς όμως να αποσαφηνίζεται εάν αυτή η μέθοδος αποπληρωμής προϋποθέτει την προκαταβολή μέρους μελλοντικών δόσεων προς την Ελλάδα.