Την ώρα που η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ απειλεί με μπλακάουτ εν μέσω καύσωνα, ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ ελάμβαναν και εξτραδάκια χιλιάδων ευρώ. Το επονομαζόμενο «οικογενειακό επίδομα» για τον πρόεδρο Αρθούρο Ζερβό και τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Κώστας Θέος, άγγιζε τα 3.500 ευρώ! Αντίστοιχο επίδομα από 2.000 έως 2.500 ευρώ ελάμβαναν επιπλέον 250 στελέχη της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι ο νόμος για τις περικοπές στον στενό, αλλά και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα έχει ψηφιστεί από το 2010, αλλά στη ΔΕΗ ο χορός των επιδομάτων κρατούσε καλά, καθώς το 2011, η επιχείρηση απάντησε ότι οι διευθύνοντες σύμβουλοί της, αλλά και τα 250 συνολικά ανώτατα στελέχη της είναι στελέχη της αγοράς με ένα κλειστό κύκλωμα αμοιβής και κατά συνέπεια θα έπρεπε να εξαιρεθούν από την περικοπή του οικογενειακού επιδόματος. Έτσι, επιλήφθηκε του θέματος το Νομικό Συμβούλιο του κράτους. Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφασή του, θα πρέπει να επιστραφούν τα οικογενειακά επιδόματα που ελάμβαναν τα ανώτατα και ανώτερα στελέχη της ΔΕΗ. Όπως αναφέρει η zougla.gr, θα πρέπει να επιστραφούν συνολικά στο ελληνικό Δημόσιο περί τα έξι εκατομμύρια ευρώ!

Παρατίθεται το σχετικό Δελτίο Τύπου από το υπουργείο Οικονομικών:

Επειδή οι αλλαγές στην κατανομή των πόρων, για να είναι επιτυχείς, απαιτούν ακρίβεια στις ρυθμίσεις και αλήθεια στις διατυπώσεις και τα μηνύματα, με αφορμή τη διακοπή της χορηγήσεως οικογενειακής παροχής σε τέσσερα (4) στελέχη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., υπογραμμίζουμε τα κάτωθι: 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταΐκούρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και σχετική εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εξουσιοδότησε τον Εκπρόσωπο του Δημοσίου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατά τη συζήτηση του θέματος ημερησίας διατάξεως, που αφορούσε στην έγκριση των αμοιβών Μελών Δ.Σ., να μην εγκρίνει τη χορήγηση οικογενειακής παροχής στον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως και σε όσα άλλα πρόσωπα φέρουν την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, τελούν υπό το αυτό νομικό καθεστώς και τυχόν λαμβάνουν οικογενειακή παροχή, και, στο ίδιο πλαίσιο, να μην προεγκρίνει την ίδια παροχή για τα πρόσωπα αυτά για την τρέχουσα χρήση 2012. 

Επισημάνθηκε, δε, ρητώς ότι η αντιμετώπιση του ζητήματος της χορηγήσεως της οικογενειακής παροχής αφορά αποκλειστικώς στα πρόσωπα που φέρουν τις εν λόγω ιδιότητες, με βάση τα οριζόμενα στην ως άνω Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.