Σειρά αποφάσεων με βάση τις οποίες εγκρίνονται προγράμματα προώθησης οίνων σε αγορές τρίτων χωρών υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Πρόκειται για 21 νέα προγράμματα και 24 ανανεώσεις προγραμμάτων που ήδη εφαρμόζονται, προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ για τη χρονική περίοδο 2012-2013, τα οποία εντάσσονται στο «Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα», στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αμπελοοινικής Αγοράς.

Το μέτρο «Προώθηση Οίνων σε αγορές τρίτων χωρών» που έχει συνολικό προϋπολογισμό 36,3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2010-2013, είναι χρηματοδοτούμενο κατά 50% από κοινοτικούς πόρους και 30% από εθνικούς. Το 20% καλύπτεται από ιδία συμμετοχή των δικαιούχων, όπως αναφέρει η naftemporiki.gr.

Αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού κρασιού στις σημαντικότερες αγορές χωρών όπως ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία, Κίνα, Ελβετία, κ.ά..

«Ο αμπελοοινικός τομέας αποτελεί σημαντικό πυλώνα της αγροδιατροφικής μας πολιτικής και ο οίνος ένα σημαντικό αγροτικό προϊόν για τη χώρα μας, που δίνει τον τόνο της εξωστρέφειας που πρέπει να αποκτήσουμε για όλη μας την αγροτική παραγωγή», είπε ο κ. Τσαυτάρης.

«Στρατηγική μας επιλογή», πρόσθεσε, «είναι η ανάδειξη και προώθηση των ελληνικών οίνων, που έχουν ταυτότητα και ποιότητα, άμεσα συνδεδεμένη με τον τόπο παραγωγής τους. Το Υπουργείο θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την καθιέρωση του ελληνικού οίνου στην παγκόσμια αγορά, ως επάξιου πρεσβευτή της ελληνικής διατροφικής κουλτούρας».