Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών, πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία εφαρμογής, που αφορά την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων που διαχειρίζεται το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012. Όσοι κατέχουν τέτοιου είδους ακίνητα, μπορούν να ζητήσουν την εξαγορά αυτών εντός προθεσμίας που λήγει στις 22/09/2012.

Η αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα χορηγούνται από τα γραφεία των Τμημάτων Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού των Περιφερειακών Ενοτήτων. Πληροφορίες:

Για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δρακουλάκη Αντωνία, Έβανς 60, τηλ. 2810-309317-19 Για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Τσαμπαζάκη Μαρία, Αγυιά Χανίων, τηλ. 2821-346500 Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Ν Σταυγιαννουδάκη Στυλιανή, Δημητρακάκη 17, τηλ 28310-28270

Για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Καζάνης Ιωάννης, Πολυτεχνείου 1, τηλ 2841-340525