Σε έκθεση που δημοσιοποίησε για την πορεία και τις προοπτικές του ευρώ, η Goldman Sachs προχωρά -μεταξύ άλλων- στη σύνδεση της πορείας του ευρώ με τις εξελίξεις σε Ελλάδα και Ιταλία.

Αν και θεωρεί θετική εξέλιξη ότι η Ελλάδα καταγράφει κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα, κάτι το οποίο δείχνει ότι είναι σε τροχιά εξυγίανσης, ωστόσο αναφέρει πως οι υπολογισμοί της βιωσιμότητας του χρέους εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι στο άμεσο μέλλον παραμένουν σημαντικοί για το ευρώ και για το λόγο αυτό εκτιμούν πως στο επόμενο τρίμηνο θα κινηθεί κάτω από τα 1,25 δολάρια, υπογραμμίζοντας, πάντως, πως σήμερα το ευρώ είναι ελαφρώς υποτιμημένο σε σχέση με άλλα νομίσματα.

Ειδικότερα, η Goldman Sachs θεωρεί πως σήμερα το ευρώ είναι ελαφρώς υποτιμημένο, ενώ αποδίδει την πτώση κοινού νομίσματος στη βραδύτερη ανάπτυξη των κρατών της ζώνης του ευρώ, στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και στις διαρκώς αυξανόμενες αρνητικές θέσεις που λαμβάνουν οι επενδυτές με αφορμή την «πολιτική κρίση» στη ζώνη του ευρώ.

Πάντως, η επενδυτική τράπεζα αποσαφηνίζει πως κατά τη διάρκεια της κρίσης μέχρι σήμερα η ζώνη του ευρώ έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά στην πολιτική και δημοσιονομική ενοποίηση θεσμοθετώντας δεσμευτικούς κανόνες δημοσιονομικής εξυγίανσης, κάτι που όπως υπογραμμίζει δεν αναγνωρίζεται αρκετά από τους επενδυτές.

protothema.gr