Το «πράσινο φως» για την κατασκευή του ελληνοβουλγαρικού αγωγού φυσικού αερίου δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνοντας Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Πρόκειται για αγωγό συνολικού μήκους 180 χιλιομέτρων, από τα οποία 30 χλμ. θα αναπτυχθούν σε ελληνικό έδαφος (από την Κομοτηνή έως τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα) και τα 150 στη Βουλγαρία (από τα σύνορα έως την πόλη Στάρα Ζαγόρα).

Ο αγωγός θα έχει μεταφορική ικανότητα 3 δισ. κυβικών μέτρων αερίου ετησίως, η οποία μπορεί μελλοντικά να αυξηθεί στα 5 δισ. κυβικά. Σύμφωνα με τη zougla.gr, προβλέπεται επίσης να κατασκευαστεί μετρητικός σταθμός στην Κομοτηνή και βαλβιδοστάσιο στη θέση Νυμφαία.

Το έργο κατασκευάζεται από την εταιρεία Interconnector Greece Bulgaria (ICGB), στην οποία μετέχουν η IGI Poseidon (κοινή εταιρεία της Δημόσιας Επιχείρησης Παραγωγής Αερίου και της Ιταλικής Edison που προωθεί επίσης την κατασκευή του ελληνοϊταλικού υποθαλάσσιου αγωγού) και η Bulgarian Energy Holding.

Η κατασκευή του ελληνοβουλγαρικού αγωγού θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα τροφοδοσίας της Βουλγαρίας αρχικά και της Ρουμανίας σε επόμενη φάση με φυσικό αέριο από τρίτες πηγές, πέραν της ρωσικής Gazprom, που είναι σήμερα ο βασικός προμηθευτής των Βαλκανίων. Θα μπορεί, για παράδειγμα, να διοχετευθεί φυσικό αέριο μέσω Ελλάδας από την περιοχή της Κασπίας ή υγροποιημένο φυσικό αέριο που θα εισάγεται στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή άλλες εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται ανά την Ελλάδα.