Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν προσφάτως την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών, γνωμοδοτώντας πως οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου είναι επαρκείς.

Το μέτρο αποσκοπεί στην καταβολή και είσπραξη του ΦΠΑ στον πραγματικό χρόνο συναλλαγής, αντί όπως συμβαίνει σήμερα αυτό να γίνεται με τις τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υποχρεούνται να υποβάλουν οι έμποροι.

Σημειώνεται πως η ηλεκτρονική σύνδεση του συστήματος TAXISNET με τις ταμειακές μηχανές επιχειρήσεων και επαγγελματιών που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής είναι τεχνικά έτοιμη από τον προηγούμενο Ιούλιο. Πλέον μετά την έγκριση της τεχνικής διαδικασίας από την ΕΕ ανοίγει ο δρόμος για την υιοθέτησή του κάτι που αναμένεται να γίνει από το φθινόπωρο με παράλληλη κινητοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

Όταν εγκατασταθεί το σύστημα, το μέρος της τιμής που αντιπροσωπεύει ο ΦΠΑ θα πιστώνεται απευθείας στον λογαριασμό του Δημοσίου και όχι σε εκείνον του πωλητή. Έτσι, σε συνδυασμό με τους αυστηρούς ελέγχους του ΣΔΟΕ θα περιορισθεί στο ελάχιστο η φοροκλοπή στο ΦΠΑ.

in.gr