Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

• Για την Ευδεμίδα
Μια νέα γενιά ξεκίνησε και στις μεσοπρώιμες περιοχές. Η τρίτη γενιά του εντόμου ξεκίνησε και στις όψιμες περιοχές. Στο δίκτυο παγίδευσης προς το παρόν καταγράφονται χαμηλοί πληθυσμοί. Υπενθυμίζεται ότι οι προσβολές αυτής της γενιάς μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές από σήψεις.
Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:
Μεσοπρώιμες περιοχές:
_ Επιτραπέζια: 13 - 15 Ιουλίου.
_ Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 16 - 18 Ιουλίου.
Όψιμες περιοχές:
• Επιτραπέζια: 17 – 19 Ιουλίου.
• Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 19 - 21 Ιουλίου.
Επαναληπτικός ψεκασμός :
Παραλιακές, πρώιμες περιοχές
• Επιτραπέζια : 16 – 18 Ιουλίου.
• Σουλτανίνες – Οινάμπελα : 18 - 20 Ιουλίου.
Ενδιάμεση ζώνη (μεταξύ πρώιμης και μεσοπρώιμης)
• Επιτραπέζια : 17 - 19 Ιουλίου.
• Σουλτανίνες – Οινάμπελα : 19 - 21 Ιουλίου.
Ψεκασμός ή σκόνισμα. Το φάρμακο να καλύπτει όλα τα σταφύλια. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής.

• Για το Τζιτζικάκι
Σε αμπέλια με προσβολές να γίνει συνδυασμένη επέμβαση.

• Για τον Ψευδόκοκκο
Έντονη η δραστηριότητα του εντόμου το τελευταίο διάστημα με μετακίνηση και εγκατάσταση νυμφών στο φύλλωμα και στα σταφύλια. Σε επιτραπέζια σταφύλια μεσοπρώιμων περιοχών με ιστορικό προσβολών ή με εμφάνιση συμπτωμάτων (έντονη παρουσία μυρμηγκιών, κόλλα) να γίνει συνδυασμένη αντιμετώπιση.
Ψεκασμός στο φύλλωμα και στα σταφύλια. Διαβροχή μέχρι απορροής στους κορμούς και στους βραχίονες.
Μετά το «κλείσιμο», η καταπολέμηση του εντόμου στο εσωτερικό των σταφυλιών είναι πολύ δύσκολη.

• Για τη Μύγα Μεσογείου
Τα τελευταία χρόνια το έντομο ζημιώνει και τα επιτραπέζια σταφύλια. Διάσπαρτες αλλά σοβαρές προσβολές παρατηρούνται κάθε χρόνο σε αμπέλια από τις πρώιμες έως και τις μεσοπρώιμες περιοχές της Βόρειας Κρήτης που βρίσκονται συνήθως κοντά σε άλλους ξενιστές του εντόμου (πορτοκαλιές, αχλαδιές, βερικοκιές, ροδακινιές, συκιές, κ.ά.). Εμφανίζεται κοντά στην ωρίμανση σε καλά σκιαζόμενα αμπέλια τύπου V ή κρεβατίνες με χονδρόρωγα σταφύλια. Η μύγα τοποθετεί τα αυγά της στις ρώγες κάνοντας ένα χαρακτηριστικό τριγωνικό νύγμα. Οι στοές που δημιουργούν τα σκουλήκια ξεκινούν από το νύγμα, είναι
επιφανειακές και ευδιάκριτες .
Δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα. Επεμβάσεις για την ευδεμίδα με σκευάσματα που έχουν δράση και σε δίπτερα πιθανόν να περιορίζουν τη δραστηριότητα της. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τους τοπικούς γεωπόνους ή την υπηρεσία μας.


• Για το Ωϊδιο ή Χολέρα
Υπενθυμίζεται ότι τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι προσβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και υποβαθμίζουν τα επιτραπέζια σταφύλια.
Να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.

• Για την Όξινη σήψη
Η ασθένεια εμφανίζεται στις τραυματισμένες ρώγες και μεταδίδεται με το έντομο δροσόφιλα (μύγα του ξυδιού). Ευνοείται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Τα πυκνόρωγα σταφύλια είναι πιο ευαίσθητα.
Η αντιμετώπιση βασίζεται στα παρακάτω καλλιεργητικά μέτρα:
• Σταφύλια χωρίς τραύματα από αρρώστιες, έντομα ή μηχανικές βλάβες (προσβολές από ωίδιο, ευδεμίδα, μύγα, σφήκες, κ.λ.π.).
• Χαμηλή εδαφική υγρασία στο αμπέλι (περιορισμένα ποτίσματα μετά το γυάλισμα).
• Καλός αερισμός των σταφυλιών.
• Απομάκρυνση των προσβεβλημένων ρωγών και σταφυλιών.


Β) ΕΛΙΑ

• Για τη Μαργαρόνια
Στο δίκτυο παγίδευσης παρατηρείται αύξηση των πληθυσμών του εντόμου. Οι προνύμφες αυτή την εποχή προσβάλουν την τρυφερή βλάστηση και τους νεαρούς πράσινους καρπούς.
Σε ελαιώνες των πρώιμων και των μεσοπρώιμων περιοχών που διαπιστώνονται έντονες προσβολές (φαγώματα στα τρυφερά φύλλα και στους καρπούς) να συνεχιστεί η καταπολέμηση.
Στις όψιμες περιοχές να γίνει ψεκασμός στο διάστημα: 12 - 15 Ιουλίου.
Ιδιαίτερα στα φυτώρια, η μαργαρόνια μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά καταναλώνοντας μεγάλο μέρος των φύλλων και καταστρέφοντας τα εμβόλια. Επίσης τα νεαρά και τα αυστηρά κλαδεμένα δέντρα που έχουν τρυφερή βλάστηση χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπελιού και της ελιάς πρέπει
να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων δραστικών.