Ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2012» πρόκειται να
προσλάβει με δίμηνη σύμβαση εργασίας 5 άτομα για ταξιθεσία και ταμεία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής είναι:

α) Εντοπιότητα
β) Ηλικία από 18-35 ετών
γ) Τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου
με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν :
1. Φωτοτυπία ταυτότητας
2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
3. Απολυτήριο Λυκείου ή ανώτερος τίτλος σπουδών

Οι αιτήσεις θα παραλαμβάνονται από το αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτιστικών του Δήμου Ηρακλείου, αφού προηγουμένως έχουν πρωτοκολληθεί, (Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος από 9:00 έως 14:00).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν Δημόσιας κλήρωσης στην αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου την Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00μ.μ.