Παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο του προγράμματος  «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»  θα λειτουργήσει ο δήμος Πλατανιά   για το σχολικό έτος 2012-2013                                                                  

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου θα λειτουργήσει:

•Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Βουκολιών

•Παιδικός Σταθμός Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων

•Παιδικός Σταθμός Κολυμβαρίου της Δ.Ε. Κολυμβαρίου

Η πρόσκληση για τις μητέρες που ενδιαφέρονται να εντάχθουν τα παιδιά τους  στο πρόγραμμα αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα  της ΕΕΤΑ Α.Ε. ,   www.eetaa.gr

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχει αποσταλεί προς  την ΕΕΤΑ Α.Ε το αργότερο την   Παρασκευή  20/07/2012  με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής από τις ενδιαφερόμενες μητέρες.

Οι μητέρες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Βουκολιών μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 28240-31796 με την κα.Κασσιμάτη.

Οι μητέρες που  ενδιαφέρονται να καταθέσουν  αίτηση στον Παιδικό Σταθμό Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων  , και   δεν έχουν την ευχέρεια χρήσης του διαδικτύου μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία του ΝΠΔΔ  στον Αλικιανό και στο τηλ.28213-41028 στην κα.Όλγα Σκουλάκη

Οι μητέρες που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση στον  Παιδικό Σταθμό Κολυμβαρίου μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 28240-83060 με την κα.Τζατζόγλου Δώρα .