Την πειθαρχική δίωξη όσων υπαλλήλων εμπλέκονται στην υπόθεση με τους λαμθασμένους υπολογισμούς του κόστους κατασκευής της προβλήτας Ι κατά την περίοδο 2007 - 2009 αποφάσισε το ΔΣ του ΟΛΠ.

Η Διοίκηση του ΟΛΠ, σύμφωνα με τη zougla.gr, διέταξε άμεση επιθεώρηση και ΕΔΕ, ενώ ανέθεσε σε Ελεγκτική Επιτροπή και Εμπειρογνώμονες την ακριβή αποτύπωση των διαφορών.

Οι ανάδοχες εταιρίες αποδέχθηκαν τις απαιτήσεις του ΟΛΠ ύψους 6.785.627 πλέον τόκων και ΦΠΑ, τις οποίες και συμφώνησαν με ιδιωτικό συμφωνητικό να καταβάλουν» επισημαίνει η διοίκηση της ΟΛΠ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ανώτατο πειθαρχικό όργανο αποφάσισε: (α) την αποστολή του συνολικού φακέλου της πειθαρχικής έρευνας στην Εισαγγελία, (β) την επιβολή πειθαρχικών ποινών σε στελέχη του ΟΛΠ για βαρεία αμέλεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, (γ) την πρόσληψη με προσκλήσεις ενδιαφέροντος Συμβούλων Συντονισμού Έργων και Ποιοτικού Ελέγχου Έργων και (δ) τον οικονομικό επανέλεγχο όλων των Σποραδικών Έργων της τελευταίας δεκαετίας (2002-2012).