Τον καθηγητή και πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιο Ζανιά, εξέλεξε ομόφωνα ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ).

Ο κ. Ζανιάς ορίστηκε, επίσης, από το ΔΣ της ΕΕΤ ως εκπρόσωπός της στο ΔΣ της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας, η οποία εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές εμπορικές τράπεζες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.

 

in.gr