Χορήγηση εφάπαξ μόνο με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης προτείνεται για να «ξεμπλοκάρει» η καταβολή του εφάπαξ στους δημοσίους υπαλλήλους. Η σχετική πρόταση έχει εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ταμείου και έχει σταλεί στο υπουργείο Εργασίας, μαζί με ένα γενικότερο πλαίσιο μέτρων.

Σήμερα ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση του ταμείου πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων και την ΑΔΕΔΥ. Είναι χαρακτηριστικό πως αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα 52.000 αιτήσεις για το βοήθημα, ενώ 650 συνταξιούχοι έχουν αποβιώσει πριν βγει η σχετική απόφαση.

Στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί γενικότερο πακέτο μέτρων, όπως είναι η μείωση του βοηθήματος, η αύξηση των εισφορών και η εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης. Μάλιστα οι ρυθμίσεις στο φορέα των δημοσίων υπαλλήλων αναμένεται να αποτελέσουν «πιλότο» και για τα υπόλοιπα ταμεία πρόνοιας που είναι στο «κόκκινο».

Μελέτες

Με βάση τις αναλογιστικές μελέτες 24 ταμεία πρόνοιας χορηγούν υψηλότερα ποσά εφάπαξ σε σχέση με αυτά που αναλογούν στις εισφορές. Υπάρχουν φορείς που χορηγούσαν έως και 83% υψηλότερα εφάπαξ σε σχέση με τις εισφορές, ενώ στον αντίποδα 12 φορείς καταβάλλουν χαμηλότερα εφάπαξ.

Όσον αφορά στο ταμείο πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων στο τραπέζι αναμένεται να τεθούν οι εξής προτάσεις:

Η αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης για την καταβολή του βοηθήματος. Δηλαδή το εφάπαξ να καταβάλλεται σε όσους έχουν 25 έτη ασφάλισης.

Για όσους έχουν 12 έως 25 έτη το σχέδιο προβλέπει να επιστέφονται εντόκως οι εισφορές, για ασφάλιση. Από 6 μέχρι 12 έτη προβλέπεται άτοκη επιστροφή των εισφορών (ή επιστροφή του 70% εντόκως) και καμία παροχή για όσους έχουν κάτω από 6 έτη ασφάλισης (αν χρειάζεται θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρόνια για εξαγορά σε άλλο ασφαλιστικό φορέα).

Η νέα περικοπή του εφάπαξ. Με βάση σενάρια που έχουν συζητηθεί η περικοπή μπορεί να κυμαίνεται από 15% (αν ληφθούν πρόσθετα μέτρα) έως 22% (αν δεν υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις).

Η εξεύρεση νέων πόρων για τη στήριξη του ταμείου. Οι προτάσεις που συζητούνται είναι: η επιβολή νέας εισφοράς (π.χ. στους συνταξιούχους), η μεταφορά στο ταμείο μέρους της εισφοράς αλληλεγγύης και η καταβολή 50 ευρώ υπέρ του ταμείου για τις υποβαλλόμενες ενστάσεις και προσφυγές.

Η αύξηση των ασφαλισμένων, που καταβάλλουν εισφορές (π.χ. με την υποχρεωτική υπαγωγή στο ταμείο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και των μετακλητών υπαλλήλων).

imerisia.gr