Το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Η χρηστή διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή».

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, ενώ σύντομο χαιρετισμό θ’ απευθύνουν ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλιφιεράκης.

Η ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012 και ώρα 19:00, στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά αναφορές που αφορούν περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα, τα λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μπορεί να υποβάλλει αναφορά κάθε πολίτης ή κάτοικος της Ε.Ε., όπως επίσης κάθε επιχείρηση ή οργάνωση που εδρεύει σε ένα κράτος μέλος.

Ο Διαμεσολαβητής συνιστά ένα γρήγορο, ευέλικτο, και δωρεάν τρόπο επίλυσης των προβλημάτων με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.