Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων πληροφορούνται οι Πλοιοκτήτες Επαγγελματικών Αλιευτικών Σκαφών, ότι για την χορήγηση ή την ανανέωση της ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών (ξιφίας, κόκκινος τόνος και μακρύπτερος τόνος ) για το έτος 2013, οι διαδικασίες ξεκινούν άμεσα. Οι αιτήσεις με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Αλιείας μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2012.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Οι πλοιοκτήτες να είναι κατά κύριο επάγγελμα αλιείς.
- Να έχει αντικατασταθεί το έντυπο της άδειας αλιείας σύμφωνα με το Καν. 1281/2005, να φέρει θεώρηση και υπογραφή της αρμόδιας λιμενικής αρχής επί όλων των σελίδων .
- Να αναγράφεται επί της άδειας το αλιευτικό εργαλείο με το οποίο αιτείται την ειδική άδεια και όλα τα έγγραφα του σκάφους να είναι σε ισχύ.
- Τα στοιχεία του σκάφους και του/των πλοιοκτητών να είναι καταχωρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ).
- Τα σκάφη με ολικό μήκος άνω των 15 μέτρων να έχουν εγκατεστημένη και σε λειτουργία τη συσκευή δορυφορικού εντοπισμού VMS.
-Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση να έχει υποβληθεί από όλους τους πλοιοκτήτες.
-Επιπλέον ζητούνται οι δηλωθείσες ποσότητες μεγάλων πελαγικών που αλιεύθηκαν για τα έτη 2008-2011.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών σκαφών που επιθυμούν να ψαρεύουν ξιφία, τόνο και μακρύπτερο τόνο μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Tηλ. 2821346654, Fax 2821346651 e-mail [email protected]