Στο θέμα της χρηματοδότησης των μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Χανίων, επανέρχεται με επιστολή του προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ. Κων/νο Χατζηδάκη και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο, ο Δήμαρχος Χανίων, Μανώλης Σκουλάκης.

«Για τον Δήμο Χανίων, αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας η ολοκλήρωση του Χωροταξικού – Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ως το μοναδικό εργαλείο για μια αειφόρα και βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας», επισημαίνει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Χανίων.

Εν συνεχεία ενημερώνει τους αρμόδιους υπουργούς για την μέχρι σήμερα πορεία του θέματος, αναφέροντας:

1. Στις 29-9-2011 ο Δήμος Χανίων υπέγραψε σύμβαση με μελετητικό γραφείο για την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. Χανίων και την επέκτασή του στους πρώην περιαστικούς Δήμους Ελ. Βενιζέλου - Θερίσου - Σούδας με συμβατική αμοιβή μελέτης 912.075,75 € με το Φ.Π.Α. Η μελέτη αυτή είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Όμως πρόσφατα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και το Υπουργείο Εσωτερικών μας ενημέρωσαν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει μόνο τις μελέτες στις οποίες είχε αναδειχθεί μειοδότης μέχρι τις 25-6-2010, οπότε η εν λόγω μελέτη του Γ.Π.Σ. Χανίων δεν έχει πλέον χρηματοδότηση από το ως άνω πρόγραμμα.

2. Με την 1429/24-7-2009 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπήρξε δέσμευση ποσού 380.000,00 € στον προϋπολογισμό του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. για την χρηματοδότηση του Γ.Π.Σ. του πρώην Δήμου Ακρωτηρίου και τώρα ενταγμένου στο Δήμο Χανίων. Ο πρώην Δήμος Ακρωτηρίου με απόφασή του στις 12-1-2010 ξεκίνησε το διαγωνισμό και αναδείχθηκε μειοδότης με συμβατική αμοιβή μελέτης 400.329,33 € με το Φ.Π.Α., ενώ ο Δήμος Χανίων υπέγραψε τη σχετική σύμβαση στις 14-12-2011. Όμως με την υπ’ αριθ. πρωτ. 777/16-6-2010 απόφαση της Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. ανακλήθηκε η ως άνω χρηματοδότηση με αποτέλεσμα η μελέτη να επιβαρύνει πλέον ίδιους πόρους του νέου Καλλικρατικού Δήμου Χανίων.

3. Στις 30-12-2010 υπεγράφη από τον πρώην Δήμο Νέας Κυδωνίας και τώρα ενταγμένο στο Δήμο Χανίων, σύμβαση εκπόνησης μελέτης Γ.Π.Σ. με συμβατική αμοιβή μελέτης 309.823,47 € με το Φ.Π.Α., με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Νέας Κυδωνίας.

«Από τα παραπάνω», τονίζει ο κ. Σκουλάκης, «προκύπτει ότι ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Χανίων προκειμένου να ολοκληρώσει και τα τρία Γ.Π.Σ. που τον αφορούν, απαιτείται να εξασφαλίσει συνολικά 1.622.228,55 €, ποσό το οποίο είναι αδύνατο να καλύψει από ίδιους πόρους».

Καταλήγοντας ο κ. Δήμαρχος, ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς, όπως διερευνήσουν «ποιο από τα παραπάνω Γ.Π.Σ. μπορεί να ενταχθεί σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Υπουργείων, με προτεραιότητα αυτό του πρώην Δήμου Χανίων και των πρώην περιαστικών Δήμων Ελ. Βενιζέλου - Θερίσου - Σούδας συνολικού προϋπολογισμού 912.075,75 €».