Τα ξενοδοχεία Parhenis Βeach, Arlekin Tango και Golden Bay και τα τρία στα Μάλια, βραβεύτηκαν ανάμεσα στα 25 καλύτερα της Ελλάδος στην κατηγορία The 25 best apartments in Greece.

Οι επισκέπτες του www.zoover.nl συστήνουν ανεπιφύλακτα τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους.

Το διεθνές ταξιδιωτικό portal ZOOVER είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό portal, όπου οι Ολλανδοί ταξιδιώτες, έχουν την δυνατότητα, να ασκούν αυστηρή κριτική και να αξιολογούν τις προσφερόμενες υπηρεσίες των ξενοδοχείων που επισκέπτονται.

Έτσι η διάκριση των τριών ξενοδοχείων στα Μάλια έχει ιδιαίτερη σημασία, αν λάβουμε υπ’ όψη μας ότι η αξιολόγηση γίνεται απευθείας από τους ίδιους τους επισκέπτες, χωρίς να μεσολαβεί οποιαδήποτε άλλη διαδικασία.