Ο Δήμος Πλατανιά  καλεί τους ενδιαφερόμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε παραδοσιακά πανηγύρια, να υποβάλλουν αιτήσεις από  23  Ιουλίου   μέχρι  3 Αυγούστου 2012, στο Δημοτικό Κατάστημα Κολυμβαρίου  ή  στο Δημοτικό Κατάστημα Πλατανιά,   ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής στις εορταστικές εκδηλώσεις του Δεκαπενταύγουστου που διεξάγονται στις 14 και 15 Αυγούστου.       

Οι προς χρήση χώροι απεικονίζονται σε σκαρίφημα το οποίο υπάρχει στα παραπάνω αναφερόμενα Δημοτικά Καταστήματα.   Η διάθεση των χώρων θα γίνεται από την Υπηρεσία μας,  με προτεραιότητα  στους συμμετέχοντες τα προηγούμενα έτη (σύμφωνα με τα παραστατικά στοιχεία που διαθέτουμε από προηγούμενα έτη) και εφόσον βέβαια διαθέτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις για την χορήγηση άδειας συμμετοχής στο παραδοσιακό πανηγύρι του  Δεκαπενταύγουστου,  θα συνοδεύονται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ                                                                                                      

 1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο της Υπηρεσίας                                                                   

 2) Φωτ/φο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας                                                                                                           

3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (για τους αλλοδαπούς)                                                                                                                                                 

4) Ταμειακή απόδειξη έτους 2012  και έναρξη από την αρμόδια ΔΟΥ.                                                                  

5) Βεβαίωση εγγραφής ασφαλιστικού φορέα.                                                                                                          

6) Βιβλιάριο υγείας για όσους πωλούν είδη τροφίμων.                                                                                       
 
7) Φωτ/φα θεωρημένα των σχετικών αδειών που κατέχουν όπως:  α) αδειών  επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών ή άδειών παραγωγών  λαϊκών αγορών,  β) αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου),  γ) αδειών συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές  δ) Βεβαίωση περί εγγραφής στο Αρμόδιο επιμελητήριο οι έμποροι (εφόσον διαθέτουν επαγγελματική στέγη, κατάστημα, βιοτεχνία, πρατήριο κλπ.)                                          

8)  Παράβολο υπέρ του Δήμου για κάθε αίτηση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη   η αξία του οποίου καθορίζεται από σχετικές απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω Ε.Λ.Τ.Α  με συστημένη επιστολή.

Στη συνέχεια  θα εκδίδονται οι άδειες συμμετοχής που ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση.              

Για σχέδιο αίτησης καθώς και για άλλες πληροφορίες  απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Πλατανιά (www.platanias.gr) και στους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας:   28243 40108 – 28240 23236 – 28210 83586 και ΦΑΞ: 28240 22474 – 28210 61628.