Στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις στις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης έχουν προγραμματίσει για σήμερα, Παρασκευή οι εκπαιδευτικοί, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους για τις συγχωνεύσεις σχολείων.

Το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του αναφέρεται στη δημιουργία Σχολικών Κέντρων και πολυδύναμων σχολικών μονάδων, που δρομολογεί με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «βασικοί στόχοι του εγχειρήματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο εξορθολογισμός στη διασπορά των σχολικών μονάδων και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, ώστε να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της επικράτειας».

Πιο συγκεκριμένα το υπουργείο τονίζει ότι οι βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι του νέου οργανωτικού σχεδιασμού είναι να υπάρχει ένας δάσκαλος ανά τάξη στα Δημοτικά σχολεία, καθώς και ικανός αριθμός μαθητών ανά τάξη.

«Τα οφέλη που προκύπτουν είναι ότι με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η οργάνωση των Πολυδύναμων Σχολικών Κέντρων σε Ολοήμερα Σχολεία, υποστηρίζεται η λειτουργία τμημάτων ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας και υλοποιούνται επαρκέστερα και αρτιότερα καινοτόμες δράσεις και πρωτοποριακά προγράμματα διδασκαλίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σχολικών μονάδων, στη διαδικασία συνενώσεων προσμετρούνται τα δημογραφικά στοιχεία κάθε περιοχής (ρυθμός μείωσης των μαθητών), η χιλιομετρική απόσταση που καλείται να διανύσει κάθε μαθητής (όχι παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ή μετακίνηση μισής ώρας σε συνάρτηση με το γεωγραφικό ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής), καθώς και οι κτιριακές υποδομές (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.ά.) στο σχολείο μετακίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέες πολυδύναμες σχολικές δομές, οι οποίες επιλέγονται βάσει των αρτιότερων κτιριακών εγκαταστάσεων- υποδομών, θα λειτουργήσουν ως Ενιαία Σχολική Μονάδα και όχι ως παράρτημα.

Όμως, αυστηρά είναι και τα κριτήρια του υπουργείου, βάσει των οποίων γίνονται εξαιρέσεις σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία του γεωγραφικού ανάγλυφου, αλλά και του πλήθους των δυσπρόσιτων, απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών της χώρας μας.

in.gr