Στη συνέλευση των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις 11-7-2012 στην Αγυιά συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που παρατίθεται παρακάτω:

1. Αναδιοργάνωση γεωπονικών Υπηρεσιών

Ανάμεσα στα θέματα που θα τεθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΓΔΥ τον Σεπτέμβριο στην Αθήναθα είναι και η αναδιοργάνωση των γεωπονικών υπηρεσιών. Με δεδομένο ότι:

ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των υπηρεσιών των Περιφερειών έχει ακυρωθεί εδώ και χρόνια και όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα προκηρύσσονται από το ΥΠΑΑΤ,  οι γεωπονικές υπηρεσίες έχουν πολλές ελεγκτικές αρμοδιότητες που εκ του νόμου και της ελληνικής πραγματικότητας πρέπει να εποπτεύονται από το Υπουργείο όπως είναι διαμορφωμένες οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες σήμερα σε πολλές περιπτώσεις χάνεται ένας κρίκος της αλυσίδας. Τελευταιο παράδειγμα το πρόσφατο νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν μετά από αυτό και λόγω της μη ύπαρξης αντίστοιχης αρμοδιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής δεν ήταν δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών –μελών συνεταιρισμών για ενέργειες που έπρεπε να κάνουν.

Με δεδομένο επίσης ότι είμαστε μια πολύ μικρή χώρα για να έχουμε τόσες πολλές υπηρεσίες και κατακερματισμένες αρμοδιότητες η πρόταση που θα σταλεί και θα υποστηριχτεί στη ΓΣ θα είναι η επιστροφή των γεωπονικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων και δημιουργία μιας ενοποιημένης γεωπονικής υπηρεσίας ανά νομό με εποπτεία από περιφερειακή δομή του ΥΠΑΑΤ στην έδρα κάθε Περιφέρειας. Διαπιστώθηκε επίσης ότι το αίτημα που υποστήριζαν προ της εφαρμογής του Καλικράτη γεωπόνοι και κτηνίατροι για χωριστές γεωπονικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζει να ισχύει αφού η ενοποίηση σε όλες της ΠΕ δημιουργήσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσε.

Η εφαρμογή της ενοποιημένης δομής σε κάθε νομό θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης δημόσιας διοίκησης και παροχής υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα, την πάταξη της γραφειοκρατίας την αξιοποίηση του προσωπικού των υπηρεσιών και τη μείωση της διαφθοράς..


2. Στάση των Περιφερειακών αρχών Κρήτης απέναντι στους γεωπόνους-μέλη της ΠΕΓΔΥ
Τους τελευταίους μήνες οι γεωπόνοι δημόσιοι υπάλληλοι βίωσαν περιστατικά απαξίωσης από τις αρχές τόσο με αλαζονεία και αδιαλαξία σε αιτήματα σχετικά με επιλογές προσωπικού σε θέσεις ευθύνης, μη υποστήριξη σε περιπτώσεις ύβρεων και προπηλακισμών από πολίτες, όσο και με δημόσιες δηλώσεις απαξιωτικές για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα Χανιά. Ιδιαίτερα το ΚΕΠΠΥΕΛ (Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού, Ελέγχου Λιπασμάτων) Χανίων το τελευταίο διάστημα, δέχεται ενορχηστρωμένες και κακόβουλες επιθέσεις, τόσο απο υπηρεσιακούς παράγοντες του Νομού Χανίων όσο και από την ηγεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθ’ υπέρβαση των αρμοδιοτήτων τους. Όλες αυτές οι επιθέσεις σχετικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΚΕΠΠΥΕΛ καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να υποτιμηθεί και να εκμηδενιστέι το έργο που επιτελείται από τους γεωπόνους του ΚΕΠΠΥΕΛ Χανίων μας κάνουν να αναρωτιόμαστε : «Τι σκοπούς εξυπηρετεί?»

Οι γεωπόνοι του ΚΕΠΠΥΕΛ εργάζονται ευσυνείδητα σε ότι τους ανατίθεται αρμοδίως χωρίς να αρνούνται τη συνεργασία όπου και όποτε τους ζητηθεί, στα πλαίσια της νομιμότητας. Δεν μπορούν όμως να δέχτούν αναντίρρητα τυχόν προσπάθειες υποτίμησης του έργου τους.

Να σημειωθεί ότι το ΚΕΠΠΥΕΛ είναι υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ που λειτουργεί από πολλά χρόνια στα Χανιά αλλά τα τελευταία χρόνια στελεχώθηκε με επιπλέον επιστημονικό προσωπικό. Σε μια περίοδο που ο Νομός Χανίων απογυμνώνεται από υπηρεσίες και το επιστημονικό προσωπικό μειώνεται συνεχώς, θα έπρεπε να στηρίζουμε τις υπηρεσίες που παραμένουν και στελεχώνονται αντί να υποτιμάμε το έργο τους. Μήπως τελικά τέτοιες συμπεριφορές έχουν οδηγήσει πολλές υπηρεσίες στην έδρα της Περιφέρειας και χύνονται κροκοδείλια δάκρυα για τον πολίτη που πρέπει να τρέχει στο Ηράκλειο?

Συζητήθηκαν επίσης το θέμα της στέγασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και αποφασίστηκε να σταλεί ξεχωριστό δελτίο Τύπου, οικονομικά θέματα της ΠΕΓΔΥ καθώς και θέματα αρχαιρεσιών σε άλλα σωματεία που συμμετέχουν μέλη της ΠΕΓΔΥ.