Σταματά από τις 25 Ιουλίου η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ και οι ελληνικές τράπεζες θα αντλούν ρευστότητα μόνο από τον έκτακτο μηχανισμό της Τράπεζας της Ελλάδος (Emergency Liquidity Assistance - ELA).

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή πως λόγω της λήξη στις 25 Ιουλίου 2012 του σχήματος επαναγοράς τους τα ομόλογα που εκδόθηκαν ή φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα καταστούν προσωρινά μη επιλέξιμα για χρήση ως ενέχυρο σε πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.

Πάντως, ενδιάμεσα οι ανάγκες για ρευστότητα θα αντιμετωπίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες του Ευρωσυστήματος.

Σύμφωνα με την πάγια διαδικασία το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ θα εξετάσει την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων μετά την αξιολόγηση της προόδου που σημειώνει η Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής από την τρόικα.