Η ένταξη του Δήμου Γόρτυνας στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης, είναι πλέον γεγονός, μετά την προγραμματική συμφωνία συνεργασίας που υπέγραψε ο Δήμαρχος Νίκος Σχοιναράκης, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Με την υπογραφή του συμφώνου, οι δυο πλευρές δεσμεύονται ότι στο Δήμο Γόρτυνας θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο Δήμο Γόρτυνας θα σχετίζονται με δράσεις για την επιμόρφωση στην προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τις σχολές γονέων.

Επίσης σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., «θα ανιχνευτούν εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές ανάγκες σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας που αποτελούν αμιγώς τοπική ανάγκη για την υποστήριξη των πολιτών και την προώθηση της τοπικής οικονομικής, κοινωνικής ή πολιτιστικής ανάπτυξης.»

Αμέσως μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας, ο Δήμαρχος, Νίκος Σχοιναράκης, εξέφρασε την χαρά και την ικανοποίησή του που ο Δήμος Γόρτυνας, θα υλοποιήσει προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα σημαντικό τμήμα του τοπικού πληθυσμού να επιμορφωθεί.

«Αποτελεί χαρά και τιμή για το Δήμο Γόρτυνας που σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. θα έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει προγράμματα Δια Βίου Μάθησης. Η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στους πολίτες, καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην μάθηση, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και διευρύνοντας τους ορίζοντές τους.

Σαν δημοτική αρχή θα συνδράμουμε τα μέγιστα για την καλύτερη δυνατή οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, ενώ είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε θετικά και σε άλλα παρόμοια προγράμματα που έχουν ως στόχο την ενημέρωση, την επιμόρφωση και την κατάρτιση των δημοτών μας» ανέφερε στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Γόρτυνας.