Δίχτυ προστασίας θα δημιουργηθεί για την κάλυψη των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα των μακροχρόνια ανέργων. Συγκεκριμένα, το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει τη χορήγηση βοηθήματος και στους μακροχρόνια άνεργους που έχουν πολύ χαμηλό οικογενειακό εισόδημα.

Το μέτρο θα αφορά όσους έχουν εξαντλήσει τη διάρκεια παροχής επιδόματος ανεργίας και εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.

Προϋποθέσεις
Αναγκαία βέβαια προϋπόθεση είναι να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θα τεθούν, καθώς στόχος είναι η ενίσχυση των πιο ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού (όσων είναι στο όριο της φτώχειας).

Λόγω της κρίσης η μακροχρόνια ανεργία έχει εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα και με βάση τα επίσημα στοιχεία υπάρχουν αρκετά νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο μέλος. Σε μία προσπάθεια να προστατευτούν αυτά τα νοικοκυριά, θα προβλεφθεί παροχή βοηθήματος ανεργίας και στις περιπτώσεις των μακροχρόνια ανέργων (οι οποίοι αναζητούν δουλειά για πάνω από 12 μήνες).

Σημειώνεται πως με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ, μέσα σε έναν χρόνο ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων αυξήθηκε κατά 28,03%. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο τα άτομα που αναζητούσαν δουλειά για πάνω από έναν χρόνο αυξήθηκαν κατά 72.987 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (πρόκειται για εγγεγραμμένους ανέργους).

Με συνταγη ΕΕ
Στα σκαριά το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το δεύτερο μέτρο που προωθείται προβλέπει τη σταδιακή εισαγωγή ενός συμπληρωματικού συστήματος προστασίας για τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού (ανεξαρτήτως των επιμέρους χαρακτηριστικών που έχουν). Αυτό πρόκειται να γίνει με την καθιέρωση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η εφαρμογή
Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις οποίες δεν υπάρχει ανάλογο σύστημα προστασίας των ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού. Πάντως αρχικά το μέτρο θα εφαρμοστεί σε περιορισμένη κλίμακα, ώστε να υπάρξει προσεκτική μελέτη με δεδομένες και τις ιδιομορφίες της χώρας μας (παραοικονομία κ.ά.).

Στη συνέχεια, και ανάλογα βέβαια με τα αποτελέσματα, θα μπορέσει να υπάρξει σταδιακή επέκταση. Για το θέμα αυτό αναμένεται να υπάρξουν το επόμενο διάστημα περισσότερες διευκρινίσεις (πού θα εφαρμοστεί το μέτρο, με ποιες προϋποθέσεις κ.ά.).

ethnos.gr