Την αποχώρηση ορισμένων χωρών από την ευρωζώνη διαβλέπει η Goldman Sachs, μερικές εκ των οποίων είτε δεν θα αντέξουν είτε θα κρίνουν ότι τα οφέλη που αποκομίζουν από το ευρώ είναι πολύ μικρά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Φιλανδία, μία ισχυρά οικονομική χώρα η οποία μάλιστα πρόσφατα μαζί με την Ολλανδία δήλωσαν ότι δεν θα συναινέσουν στην αγορά κρατικών ομολόγων από τον μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης (ESM).

"Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς ότι ορισμένες χώρες μπορεί να απαγκιστρωθούν από την ΕΕ, επισημαίνει σε ανάλυση της η Goldman Sachs. Και αυτό θα συμβεί στην περίπτωση που κάποιες χώρες είναι πρόθυμες ή όχι να να λάβουν τα αναγκαία μέτρα παράδοση της κυριαρχίας, προκειμένου να είναι δυνατή η απαραίτητη ανταλλαγή των οικονομικών και δημοσιονομικών κινδύνων μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Ορισμένες χώρες είναι ικανές και πρόθυμες να προχωρήσουν.

Όπως για παράδειγμα οι τέσσερις μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία) οι οποίες θα βρίσκονται στο ίδιο στρατόπεδο και πιθανόν και κάποιες άλλες κάποιες άλλες χώρες οι οποίες θα μπορέσουν τελικά να μείνουν εντός της ζώνης του ευρώ. Εκτός ευρώ μπορούν να βρεθούν χώρες οικονομικά ασθενέστερες, αλλά και άλλες οι οποίες αφενός μεν από οικονομικής άποψη να μπορούν να πετύχουν ουσιαστική δημοσιονομική ενοποίηση αλλά να μην το κάνουν από πολιτική άποψη. Τέλος εκτός ευρώ μπορεί να βρεθούν χώρες , φορολογικά ισχυρές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν μεγάλο όφελος από το ευρώ, όπως η Φινλανδία.

Να σημειωθεί ότι η Φιλανδία και Ολλανδία δήλωσαν πρόσφατα ότι δεν θα συναινέσουν στην αγορά κρατικών ομολόγων από τον μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης (ESM).

Οι δύο χώρες - δορυφόροι της γερμανικής κυβέρνησης ουσιαστικά μπλοκάρουν τις αποφάσεις της τελευταίας Συνόδου. Η απόφαση που σκοπό είχε να αποκλιμακώσει τις πιέσεις για την πορεία των κρατικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, φαίνεται ότι πέφτει στο κενό, καθώς Φιλανδία και Ολλανδία δήλωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν να αγοράσει ο ESM κρατικά ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά.

Σημειώνεται εδώ ότι για να εφαρμοστεί η αγορά ομολόγων από τον ESM στη δευτερογενή αγορά χρειάζεται ομόφωνη απόφαση. Όμως η φινλανδική κυβέρνηση, σε έκθεση της στο κοινοβούλιο της χώρας εγείρει σημαντικές ενστάσεις για ένα τέτοιο μέτρο. Ομοίως, και ο εκπρόσωπος του ολλανδικού υπουργείου Οικονομικών επανέλαβε πως η θέση της χώρας του δεν είναι θετική για την αγορά ομολόγων από τον ESM στη δευτερογενή αγορά.

bankingnews.gr